cijfersenonderzoek

OncolinQ

OncolinQ is het innovatieprogramma voor beter gebruik van gegevens over kanker in Nederland. IKNL werkt in dit programma samen met Nictiz, Evidencio en andere partijen aan slimme informatietechnologie voor gegevensuitwisseling. We ontwikkelen een informatiestandaard voor de oncologie die de basis vormt voor elektronische gegevensuitwisseling en meervoudig gebruik van patiëntgegevens voor verschillende toepassingen.

Met OncolinQ sluit IKNL aan bij het project Registratie aan de bron en Health RI (de nationale infrastructuur voor personalized medicine & health research).

Eenduidige verslaglegging

Binnen OncolinQ wordt gewerkt aan eenduidige verslaglegging van het multidisciplinaire overleg (mdo) in het EPD.

Leren van kankergegevens wereldwijd

IKNL bouwt personal health train stations tussen internationale registraties, om van kankergegevens wereldwijd te kunnen leren. Begin 2019 zijn er stations in Nederland (NKR) en Taiwan en de ambitie is om hier meer van te bouwen. Daarmee ontstaat een digitaal ecosysteem over de grenzen heen. De personal health train is een fantastische ontwikkeling waarmee het mogelijk is om data te analyseren en nieuwe inzichten op te doen zonder dat we de data daadwerkelijk tussen organisaties delen. Dat heet ook wel distributed learning.

Visie op data infrastructuur
Als bijdrage van IKNL aan de lopende discussie over verantwoord databeheer in de oncologie heeft IKNL een visiedocument opgesteld genaamd ‘Data laten leven’. Er is een enorm en verder groeiend potentieel van beschikbare data voor optimalisatie van zorg-op-maat en kwaliteitsverbeteringen in de kankerzorg. Om verantwoord en duurzaam gebruik te kunnen maken van deze data wordt het belang van standaarden en technologie om deze data te ontsluiten steeds groter.


van richtlijn naar beslisboon en informatiestandaard

 


nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

volg ons: