borstkankermonitor

De Monitor 2016 van het bevolkingsonderzoek borstkanker is beschikbaar. De resultaten op landelijk niveau laten opnieuw een stabiel bevolkingsonderzoek borstkanker zien. De belangrijkste uitkomsten van het bevolkingsonderzoek borstkanker voor het verslagjaar 2016 zijn becijferd door IKNL. 

Deelname

De monitor laat opnieuw een lichte afname zien in het deelnamepercentage van 77,6% naar 77,3% in 2016. Deze daling is minder sterk dan in voorgaande jaren. Het verwijscijfer is iets toegenomen naar 24,3 per 1000 onderzoeken, wat leidt tot een lichte stijging van het aandeel fout-positieve uitslagen naar 17,5 per 1000 onderzoeken.

Detectiecijfer

Het detectiecijfers is constant gebleven met 6,8 per 1.000 onderzoeken. De gegevens over intervalkankers, gediagnosticeerd in de eerste twee jaar na een screeningsonderzoek zijn beschikbaar tot en met 2014. Het aandeel intervalkankers is stabiel (2,2 per 1.000 onderzoeken).

Jaarlijkse monitor

IKNL monitort in opdracht van het RIVM de prestaties van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Jaarlijks levert IKNL een rapportage op met daarin de belangrijkste uitkomsten van het bevolkingsonderzoek in vergelijking met voorgaande jaren. In deze rapportage, de Monitor genoemd, zijn onder meer prestaties over deelname, het aantal verwijzingen en het aantal gevonden afwijkingen opgenomen. 

De resultaten zijn gebaseerd op een gedefinieerde set indicatoren uit het Datawarehouse borstkanker van IKNL. De monitor bevolkingsonderzoek borstkanker wordt sinds 2017 uitgevoerd door IKNL.
nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: