over oncologische zorg

De gezondheidszorg staat voor forse uitdagingen. Een grotere zorgvraag én meer behandelmogelijkheden, arbeidsmarkt- en capaciteitsvraagstukken, betaalbaarheid en groeiende eisen aan meetbare kwaliteit. De overheid zet onder meer in op marktwerking, met zorgverzekeraars als regievoerders, om dit spanningsveld op te lossen. Een andere oplossingsrichting ligt in de ICT-revolutie, die een scala aan nieuwe mogelijkheden biedt, zowel in de behandeling als in de afstemming en informatievoorziening.

Ook de oncologische zorg groeit en bedraagt een steeds groter deel van het zorgbudget. Voor ziekenhuizen betekent dit een stijging tot ongeveer 30% van de kosten. Voor de hele zorg vraagt dit om meer doelmatigheid. Meer mensen, maar ook oudere mensen krijgen kanker. De overleving stijgt en dat vraagt om aanvullende zorg rond de kwaliteit van leven.

Uit NKR-cijfers blijkt dat het aantal nieuwe patiënten met kanker in het eerste decennium van de 21ste eeuw met 36% is toegenomen, van 70.300 naar 95.500 per jaar. Inmiddels krijgen meer dan 100.000 mensen per jaar te horen dat ze kanker hebben.

De oncologische zorg vormt op dit moment het hart in de discussie over de concentratie en spreiding van ziekenhuisvoorzieningen. De discussies rondom hoogcomplexe zorg en laagvolume normen hebben al geleid tot vele vormen van samenwerking tussen ziekenhuizen, maar eigenlijk staan deze ontwikkelingen nog maar in de kinderschoenen. We moeten leren denken in ketens van oncologische professionals, dwars door de instellingen heen. De patiënt kan dicht bij zijn woonomgeving behandeld worden als de voorziening daartoe toereikend is, maar zal verder moeten reizen voor complexe ingrepen en behandelingen.

De universitaire, topklinische en algemene ziekenhuizen moeten hun rollen op elkaar afstemmen. Bij huisartsen ontstaat het besef dat zij een grotere rol krijgen in de behandeling van de oncologische patiënt: in risicobeheersing, vroege opsporing, tijdens de behandeling en in de nazorgfase. Al deze bewegingen, de omvang en de impact ervan, vragen om goede onderbouwingen en een onafhankelijke derde, die deze processen kan sturen.
nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.
Over NKR Online


Sabine Siesling (senior onderzoeker) en Valery Lemmens (manager Onderzoek) over nacontrole voor vrouwen na borstkanker en lancering van NKR Online.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: