icoon_onderzoek

over onderzoek

IKNL helpt u bij het opzetten en uitvoeren van observationeel onderzoek binnen de oncologie.
Dit kan door:
 • het leveren van gegevens uit de Nederlandse kankerregistratie.
 • het analyseren van cijfers uit de kankerregistratie ten behoeve van uw onderzoek.
 • het gezamenlijk uitvoeren en uitvoeren van een onderzoek of subsidievoorstel.
Daarnaast verricht IKNL epidemiologisch onderzoek naar kanker in Nederland. Dit is met name gerelateerd aan de Nederlandse kankerregistratie en richt zich op vier terreinen:

 • Beschrijvende epidemiologie van kanker
  Voor onderzoekers, beleidsmakers, behandelaars en alle andere stakeholders in de zorg voor kanker is het belangrijk om te weten waar we aan toe zijn. Waar hebben we het over? Hoeveel diagnoses per jaar zijn er van welk type kanker? Hoeveel patiënten zijn er op een bepaald moment en doen een beroep op de gezondheidszorg? En wat zijn de verwachtingen ten aanzien van deze getallen voor de toekomst? Dit is voor de inrichting van de gezondheidszorg enorm belangrijk. Zie www.cijfersoverkanker.nl
 • Klinische epidemiologie van kanker
  Het gaat er hierbij om nieuwe wetenschappelijke kennis te genereren over betere of optimale diagnostiek, stadiëring, prognose en behandeling. Kennis waarmee de gezondheidszorg en dus de patiënt gebaat is.
 • Kwaliteit van oncologische zorg 
  In feite is dit sterk overlappend met de klinische epidemiologie. Alleen gaat het nu niet over algemene wetenschappelijke kennis maar over specifieke situationele kennis die alleen op de Nederlandse patiënt en zorgverleners betrekking heeft. Zijn er verschillen in kwaliteit van zorg in de Nederlandse ziekenhuizen? En wat bepaalt eventuele verschillen?
 • Palliatieve zorg 
  Ook dit heeft overlap met klinische epidemiologie maar richt zich specifiek op medisch handelen in de laatste levensfase. Onder het thema 'moet alles wat kan', onderzoekt IKNL welke behandelingen wel of niet worden gegeven en wat deze keuze beïnvloedt. Hierbij vindt zowel kwantitatief onderzoek (op basis van de Nederlandse kankerregistratie) als kwalitatief onderzoek (interviews, vragenlijsten) plaats.
 • Kwaliteit van leven
  Sinds 2004 is bij meer dan 15.000 (ex-)kankerpatiënten onderzoek gedaan naar de (late) gevolgen van kanker en de behandeling op kwaliteit van leven, ervaren symptomen, zorggebruik en maatschappelijke implicaties (onder meer terugkeer naar werk, verkrijgen van verzekeringen en hypotheken). Voor dit type onderzoek werken onderzoekers van IKNL samen met het Center of Research on Psychology in Somatic diseases (CoRPS) van de Universiteit van Tilburg (UvT) en medisch specialisten in een groot aantal ziekenhuizen in Nederland, waaronder artsen en onderzoekers van vrijwel alle academische ziekenhuizen in Nederland.

De Nederlandse kankerregistratie biedt tevens een faciliterende rol voor ander type onderzoek, zoals onderzoek naar risicofactoren voor kanker of de evalutatie van screeningsprogramma's.

nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: